ارزشهای کیفی

صداقت

در پیام تجارت جشنواره ما به انجام کار به روشی اخلاقی با استاندارد بالای شفافیت می‌بالیم.

مسئولیت

ما نیازهای کشورها، محیط‌ها و جوامعی را که در آنها کار می‌کنیم، خیلی رعایت می‌کنیم. ما بر رویکرد متعادل به کسب‌وکار تأکید می‌کنیم، رویکردی بر این اساس که ارزش اقتصادی همیشه دست‌دردست ارزش‌های اجتماعی عمل می‌کند.

نوآوری

ما برای نوآوری تلاش می‌کنیم و پیوسته مرزهای نوآوری را درمی‌نوردیم.

تعالی 

ما تلاش می‌کنیم بالاترین استانداردهای کالاها و خدمات را با خط‌مشی ارائه بهترین کیفیت تأمین کنیم.

حضور جهانی

ما عملیات‌های جهانی خود را از دفاتر مرکزی در دبی امارات متحده‌ی عربی مدیریت می‌کنیم.

 

هندوستان

امارات متحده‌ی عربی

سنگاپور

تایلند

ویتنام

نیجریه

سنگال

Vector Abstract Telecommunication Earth Map. World map connection illustration

 

جمهوری بنین

غنا

ساحل عاج

نایگر

مالی

بورکینافاسو